03 jul, 12:01
Nieuws

Publicaties gemeente Gennep week 27

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 27 – 2018

T-shirts voor Gennepse Vierdaagsewandelaars

Ook dit jaar kunnen Vierdaagsedeelnemers uit de gemeente Gennep, op vertoon van hun inschrijfbewijs, weer een speciaal Vierdaagse t-shirt ophalen tijdens het PruuvemMment. U kunt op zaterdag 14 juli tussen 12.00 en 14.00 uur terecht bij de kraam van de gemeente op het Jan Lindersplein in Gennep.

Het t-shirt kan ook op maandag 16 of dinsdag 17 juli worden opgehaald bij de receptie van het gemeentekantoor (tijdens kantooruren).

Geen risico: geen Maas- en Niersstrandjes

Het was een fijn vooruitzicht: strandjes aan de Maas en Niers. Maar vanwege de veiligheidsrisico’s heeft het college besloten dat dit plan niet doorgaat. In 2016 kwam het vorige college met het voorstel de strandjes te gaan aanleggen, vanuit de veronderstelling dat dit relatief eenvoudig te realiseren was.

Groot risico

In het traject van de vergunningaanvraag uitte Rijkswaterstaat zorgen over de veiligheid van Maasstrandjes en ook het waterschap uitte haar bedenkingen bij het aanleggen van Niersstrandjes. Rijkswaterstaat stelt dat veel mensen de mensen de gevaren van het zwemmen in rivieren niet kennen. De sterke stroming en draaikolken worden door zwemmers onderschat. De scheepvaart op de Maas zorgt bovendien voor extra zuiging waardoor mensen onder de kiel van het schip getrokken kunnen worden. Bovendien kunnen schippers zwemmers nauwelijks zien. Rivierwater buiten de oever is een flink stuk kouder, waardoor zwemmers eerder kramp kunnen oplopen. Rijkswaterstaat benadrukt daarbij dat het plaatsen van een bord met daarop ‘verboden te zwemmen’ niet voldoende is. Het risico op ongelukken is groot.

Uitgebreide procedure

Ook voor een tijdelijk strandje aan de Niers moet een uitgebreide procedure doorlopen worden, voor het plaatsen van meubilair zoals afvalbakken en borden. Het waterschap vraagt diverse onderzoeken om aan te tonen dat de strandjes geen schade opleveren voor plant en dier. Het negatieve advies van Rijkswaterstaat en de eisen van het waterschap zijn voor gemeente Gennep te zwaarwegend om de aanleg van de strandjes door te zetten.

Spelen en ontmoeten

Is het speelterrein in uw buurt toe aan een opknapbeurt? Of heeft u een idee voor een nieuwe speel- of ontmoetingsplek voor de jeugd of senioren? Meld uw idee dan bij de gemeente. We zijn er namelijk van overtuigd dat buurtbewoners zelf het beste weten waar behoefte aan is! Misschien doet u deze zomervakantie wel ideeën op. Ga eens met andere buurtbewoners in gesprek hierover en maak een plan. Tot 1 oktober 2018 kunt u een plan indienen. Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/speelruimte.

Inloopbijeenkomst zonnepark Heijen

Op donderdag 12 juli 2018 is er een inloopbijeenkomst in Café Plan B, Hoofdstraat 39 in Heijen, over de ontwerp-omgevingsvergunning die is aangevraagd voor het aanleggen van een zonnepark. U kunt vanaf 16.30 tot 18.30 uur binnenlopen en de plannen voor het zonnepark van initiatiefnemer Kronos Solar bekijken. Deskundigen van Kronos Solar en de gemeente zijn aanwezig aan wie u vragen kunt stellen.

Wereldcafé Omgevingsvisie

Samen maken we Gennep!

Gemeente Gennep is bezig met het opstellen van een omgevingsvisie. Misschien heeft ook ú – naast vele anderen – ons laten weten wat u belangrijk vindt voor de toekomst van onze gemeente. Waar bent u trots op? Waar ziet u kansen om deze gemeente nog aantrekkelijker, levendiger, groener en veiliger te maken? Heel veel inwoners, ondernemers, leden van verenigingen en kinderen van de basisscholen hebben een reactie gegeven op deze vragen.

Op maandagavond 17 september maken we de balans op. Tijdens een speciale bijeenkomst, het Wereldcafé, laten we zien wat de oogst is van de afgelopen maanden. Ook bekijken we samen met de aanwezigen wat dit betekent voor de omgevingsvisie, die we aan het maken zijn. U bent van harte welkom om deel te nemen aan het Wereldcafé!

WERELDCAFÉ
Maandag 17 september 2018
19.30 – 21.30 uur
Zaal Pica Mare in Gennep
Graag vooraf aanmelden. Dat kan tot 10 september per mail: omgevingsvisie@gennep.nl.
Meer informatie vindt u op www.gennep.nl/omgevingsvisie.

Pannaveld naar Ven-Zelderheide

Gemeente Gennep heeft een pannavoetbalveld dat elk halfjaar wordt verplaatst. Het mobiele pannaveld staat binnenkort bij de speeltuin aan de Kerkvonder in Ven-Zelderheide. Bij pannavoetbal, een vorm van straatvoetbal, staat het scoren van een doelpunt niet voorop. Het gaat vooral om het maken van mooie acties, afdwingen van respect en de tegenstander aftroeven. Het spel kan een-tegen-een tot vijf-tegen-vijf gespeeld worden. Het veld is er voor jong en oud.

Onderzoek Lob van Gennep

Stand van zaken, bescherming, waterberging en ruimtelijke kwaliteit

Het gebied van de Lob van Gennep – tussen Gennep, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en de stuwwal – behoort van oudsher tot het rivierbed, omdat het van nature laag ligt. Tijdens extreem hoog water stroomde dit gebied van oorsprong onder. Maar tegelijkertijd wordt dit gebied met dijken beschermd tegen hoogwater in de Maas. Deze bijzondere situatie brengt vooral voor de direct betrokkenen in het gebied veel onzekerheid met zich mee. Daarom is in 2017 een speciaal onderzoek
gestart naar de Lob van Gennep. Belangrijkste vraag in dit zogenoemde MIRT-onderzoek: hoe kan de Lob van Gennep worden beschermd tegen hoogwater en tegelijkertijd worden ingezet voor waterberging? En op welke manier kan dat gebeuren, zodat het gebied nóg aantrekkelijker wordt, zowel voor bewoners als toeristen?

Onderzoeksrapport

De eerste fase van het MIRT-onderzoek is nu afgerond. Dat betekent dat alle relevante feiten rond de Lob van Gennep in beeld zijn gebracht. In het onderzoeksrapport zijn kansen opgenomen om de kwaliteit van het gebied te versterken. Zo worden genoemd: nieuwe voet- en fietspaden tussen de stuwwal en de Maas, het aanleggen van fietspaden op de dijken, het inrichten van vier verblijfsplekken en het zichtbaar maken van een verdedigingslinie uit de 80-jarige oorlog rond het Genneperhuis.

Verkenningsfase

De minister besluit eind van dit jaar of er voldoende aanknopingspunten zijn om de volgende stap te zetten: de verkenningsfase. In deze fase wordt samen met bewoners en andere belanghebbenden gezocht naar mogelijke oplossingen en kan een keuze worden gemaakt voor het meest kansrijke plan. In deze fase moet ook duidelijk worden wat de plannen kosten en hoe deze gefinancierd kunnen worden.

Wilt u het onderzoeksrapport inzien? Kijk dan op www.gennep.nl, onder het kopje Bestuur en organisatie.

Weys - speciaal
Weys - speciaal
Download onze App Get it on Google Play

Het bericht Publicaties gemeente Gennep week 27 verscheen eerst op Maasduinen Centraal.


Lees het hele bericht van Maasduinen Centraal - NimaRTV »