22 nov, 11:22
2017
Vakredactie
Financieel
Petra Denen

Preventiemedewerker meer verantwoordelijkheden!

Een preventiemedewerker heb je al, dit is nu namelijk ook al verplicht. Per 1 juli 2017 krijgt de preventiemedewerker meer verantwoordelijkheden:


Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven (max 25 medewerkers) mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden.


Taken preventiemedewerker

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.

Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Overige aandachtspunten

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. 

Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn, mits de OR of personeelsvertegenwoordiging daarmee instemt.

Het bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker. Behalve als er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren.

Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.

In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.

Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.

Vastleggen

De preventiemedewerker draagt een grote verantwoordelijkheid. Hij kan daarom, volgens de nieuwe afspraken, alleen worden aangesteld met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Zo wordt het draagvlak voor de gekozen medewerker vergroot. Daarnaast moet de werkgever ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheden goed worden vastgelegd.