16 jun, 14:22
2017
Vakredactie
Financieel
Petra Denen

Ontslag wegens disfunctioneren zonder dossieropbouw, kan dat nog wel ?

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is dossiervorming van nog groter belang bij ontslagzaken.

Zonder goed opgebouwd dossier van een medewerker kunt u niet aantonen dat er een gegronde reden voor opzegging van het dienstverband bestaat en zal geen ontbinding worden verleend. 

Een correcte opbouw van uw personeelsdossiers is dan ook van cruciaal belang!

Het wordt steeds belangrijker dat er een goede verslaglegging plaatsvindt zodat er ook in de toekomst geen verschil van mening over de inhoud van de gesprekken kan zijn.

Een werkgever dient het disfunctioneren goed te onderbouwen. Bovendien moet de werkgever de disfunctionerende werknemer in de gelegenheid stellen om zijn of haar functioneren naar het vereiste niveau te brengen. Dit kan door het schriftelijk opstellen van een verbeterplan al dan niet gecombineerd met scholing.

De werkgever moet duidelijk aan kunnen geven welke onderdelen dienen te verbeteren, op welke manier en tegen welke termijn.

Zonder goed dossier zal een kantonrechter geen toestemming geven om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. 

Tip

Zorg vooraf voor een duidelijk verbetertraject en leg de voortgang van het traject vast.