16 jan, 11:59
2016
Vakredactie
Financieel
Petra Denen

Is het verstandig om langdurig zieke werknemers te ontslaan?

Is het verstandig om langdurig zieke werknemers te ontslaan?

Transitievergoeding ook voor langdurig zieke werknemers

Per 1 juli 2015 is de ‘transitievergoeding’ ingevoerd. Kort gezegd komt het er op neer dat vrijwel alle werknemers die langer dan 2 jaar in dienst zijn bij ontslag een financiële vergoeding, de transitievergoeding, tegemoet kunnen zien. Dat geldt ook voor werknemers die 2 jaar of langer ziek zijn.

Twee jaar loon doorbetalen en dan nog geld mee?

Het is begrijpelijk dat veel werkgevers niet gelukkig zijn met het feit dat een langdurig zieke werknemer nu ook recht heeft op een ontslagvergoeding. Immers heeft de werkgever al 2 jaar lang het loon moeten doorbetalen. Dit voelt voor veel werkgevers als ‘onrecht’.

Ontslaan na 2 jaar ziekte, of juist niet?

Zieke werknemers kunnen in de eerste 2 jaar van ziek zijn - uitzonderingen daargelaten - niet ontslagen worden. In die periode geldt een opzegverbod. Na 2 jaar ziekte kan de werkgever ontslag voor de langdurig zieke werknemer aanvragen bij het UWV. Maar de vraag is: doet je daar als werkgever verstandig aan?

De praktijk sinds 1 juli 2015: het ‘slapende dienstverband’

Sinds de invoering van de transitievergoeding per 1 juli 2015 blijkt dat veel werkgevers in de praktijk langdurig zieke werknemers niet meer ontslaan. Het ontslag zou immers de verplichting tot betaling van een transitievergoeding met zich meebrengen. Vooral als werknemers al lang in dienst zijn en ouder zijn dan 50 jaar kan dat een stevige financiële verplichting zijn. Door de werknemer niet te ontslaan blijft de arbeidsovereenkomst in stand en wordt de overeenkomst als het ware een ‘lege huls’, want de werknemer kan door zijn ziekte niet meer werken en ontvangt ook geen loon of ziekengeld meer van de werkgever, aangezien na 2 jaar de loondoorbetalingsverplichting (als werkgever voldoende re-integratie inspanningen heeft verricht) voorbij is.

Risico voor werkgever

Het in stand houden van een slapend dienstverband heeft als risico dat indien een werknemer weer herstelt van zijn ziekte weer aanspraak kan maken op zijn “oude” werk.

Vragen?

Heb je vragen over dit of een ander onderwerp met betrekking tot Personeel&Organisatie kun je altijd contact met mij opnemen via contact@petradenen.nl of 06-46902699.