21 mei, 14:00
2016
Vakredactie
Financieel
Huub Derksen

Hoeveel schenkbelasting bent u verschuldigd?

Een schenking is een gift van goederen of geld waar geen prestatie tegenover staat. De ontvanger moet aangifte doen en er een belastingheffing over betalen. Tenminste, voor zover de waarde van de schenking boven de vrijstelling komt. Wij leggen in dit artikel uit wanneer u schenkbelasting verschuldigd bent en hoe hoog de heffing is.

De schenkbelasting is samen met de erfbelasting vastgelegd in de successiewet. De definitie van een schenking is ruimer dan iets geven. Er kan bijvoorbeeld ook schenkbelasting verschuldigd zijn als ouders een huis voor een laag bedrag verkopen aan hun kinderen. Hierbij is namelijk ook sprake van verrijking zonder dat er een tegenprestatie tegenover staat.

Wanneer is er schenkbelasting verschuldigd over een gift?

De hoogte van de heffing heeft twee afhankelijkheden. De familieband maakt een verschil in de heffing en de waarde van de schenking. Het laagste tarief geldt voor schenkingen aan de kinderen. De heffingen zijn als volgt: •Aan kinderen Schenking tot 122.500 euro: 10 procent heffing Over de waarde boven 122.500 euro: 20 procent heffing •Aan kleinkinderen Schenking tot 122.500 euro: 18 procent heffing Over de waarde boven 122.500 euro: 36 procent heffing •Aan overige verkrijgers Schenking tot 122.500 euro: 30 procent heffing Over de waarde boven 122.500 euro: 40 procent heffing

De hoogte van de heffing verlagen met de vrijstelling

De verkregen waarde mag verlaagd worden met de vrijstelling voordat de verschuldigde schenkbelasting wordt geheven.

De vrijstellingen zijn: •Kinderen of pleegkinderen: 5.304 euro •Kleinkinderen: 2.122 euro •Alle andere verkrijgers 2.122 euro

Eenmalig een verhoogde vrijstelling voor kinderen

Er geldt eenmalig een verhoogde vrijstelling voor een schenking aan de kinderen. De hoogte van deze vrijstelling bedraagt 25.449 euro. Als de ontvanger het geld gaat gebruiken voor de eigen woning of voor een dure opleiding, geldt er een eenmalige vrijstelling van maximaal 53.016 euro. De ontvanger moet minimaal 18 jaar oud zijn en niet ouder dan 39 jaar. Vanaf 1 januari 2017 wordt het onder voorwaarden mogelijk om belastingvrij 100.000 euro te schenken.

Vooral de familieband is bepalend voor de hoogte van de heffing

Met twee berekeningen laten wij zien hoe groot de verschillen zijn in heffing. In het eerste voorbeeld gaat het om een schenking van 50.000 euro aan een zoon van 35 jaar oud. Het geld wordt niet gebruikt voor een opleiding of voor de eigen woning. In het tweede voorbeeld wordt het bedrag geschonken aan een neef.

Schenking van 50.000 euro aan zoon: Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling van 25.449 euro.

50.000 – 25.449 = 24.551 euro is belasting over verschuldigd. Heffing: 24.551 x 10 procent = 2.455 euro (afgerond)

Schenking van 50.000 euro aan neef: Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een vrijstelling van 2.122 euro.

50.000 – 2.122 = 47.878 euro is belasting over verschuldigd. Heffing: 47.878 x 30 procent = 14.363 euro (afgerond)