CV 't Bombakkes

Over CV 't Bombakkes
Op voorstel van onze toenmalige Burgemeester Mr. Drs. J.P.D. van Banning is er op 11 maart 1946 een vergadering belegd, waar door 7 man meteen een Vastelaovendklup werd opgericht onder de naam van: "'t Bombakkes", om de Vastelaovend georganiseerd te vieren. In mei 1946 is 't onderstaande bulletin door de gehele gemeente Gennep verspreid:

Op donderdag, 27 juni 1946 is in de zaal van Hotel van Bergen door 208 leden de Raad van Elf, dus het bestuur van de Carnavalsvereniging "'t Bombakkes" gekozen. Iedereen werd verzocht 11 namen op een formulier te zetten, waarvan de kiezer dacht, dat die lid van de eerste Raad van Elf moesten worden. Gekozen werden de heren Th. van Bergen, J. Mooren J. Ritz, D. de Roos en W. Schellekens van het voorlopig Bestuur (de heren W. Albers en A. van Bergen Pzn stelden zich niet herkiesbaar) en verder de heren H. van Arensbergen, A. van Bergen Gzn, P. Geurts, J. Jetten, A. Metselaars en H. Timmermans. Jan Mooren werd toen meteen tot secretaris benoemd.
Naamgeving:

Over de naam waren wij het nog niet eens. Secretaris Jan Mooren ging hiervoor naar de school van meester Beckers en liet de zesde klassers de naam opschrijven. 19 Jongens schreven: Bombakkes en 4 jongens Mombakkes. 'Bakkes' betekent 'gezicht' en met 'Bombakkes' wordt 'masker' bedoeld. Zo kwam de "Gennepse Vastelaovend-clup" aan haar naam. Toen begon de organisatie van de carnaval 1947. Drs. J.P.D. van Banning op 1 febr. 1947 benoemd was tot burgemeester van Geleen en loco-burgemeester J. Slungers door ziekte was verhinderd, heeft onze allereerste Prins Teun de Eerste (A. Metselaars) de Proclamatie voor ons Ministerie-gebouw aan Gennep medegedeeld.
Prins Teun de Eerste had geen kopzorgen en was een spreker bij uitstek. Met de woningnood kon men bij Piet van Nöl terecht, de gekste mensen vond hij zijn beste onderdanen, op het schadeboekje kon gedronken worden. Hij vond hoe gekker, hoe mooier. Na de geboorte van hun zoon Harrie-Jan heeft hij als Prins met heel zijn gevolg een bezoek gebracht aan het kraambed van zijn vrouw. Van hem zijn toen de woorden:
Vrouw zurreg dat Harrie-Jan zat kriegt, wej gon verder um te zurrege dat de minse ien Gennep genoeg kriege.
10 Jaren heeft hij de club gediend in verschillende functies, maar vooral als "buutreedner" bij de Zittingen in Gennep, Ottersum, Goch, Kleef, Arnhem, Venlo, Geleen enz. Vanaf 1957 tot oktober 1970 vierde hij de carnaval als onderdaan. In 1970 bij de oprichting van de Ex-Hoogheden-Klup is Ex-Prins Teun tot voorzitter benoemd. Na bijna 30 jaar de Ex-Hoogheden-Klup en de carnaval 53 jaar gediend te hebben is hij na een kort ziekbed op 24 juni 1999 overleden.
Foto's
Contactgegevens
CV 't Bombakkes
Touwslagersgroes 38a
6591 BL Gennep
Leden
Er zijn nog geen leden aangemeld.
Bent u lid van deze vereniging? Meld u snel aan en blijf op de hoogte! » Ik ben een lid